MonsterD-IVSS Public Display System

พิมพ์

วันอาทิตย์ที่ 03 เมษายน 2011 เวลา 02:57 น.

ddf2

มอนสเตอร์ดิสเพลย์ (MD-IVSS) คือแพ็กเกจซอฟแวร์บริหารจัดการสื่อจอภาพดิจิตัล (Digital Signage) ใช้สำหรับออกแบบจัดหน้าข้อมูลและรวมสื่อผสมขึ้นแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จอทีวี จอพลาสมา จอแอลซีดี และแอลอีดี ฯลฯ   เป็นทางเลือกใหม่แทนที่การใช้สื่อป้ายบิลบอร์ดโฆษณา หรือจอแสดงภาพแบบคงที่  เปิดมิติในการผลิตผลงานสื่อป้ายอิเลคทรอนิคส์ให้ตรงกับกลุ่มผู้รับชมเป้าหมาย  ท่านจะสามารถสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียได้สวยงามจับตา เพิ่มขยายได้ไม่จำกัด ใช้ได้กับจอภาพทุกขนาด และทุกความละเอียด

มอนสเตอร์ดิสเพลย์ ช่วยให้การรวบรวมจัดแสดงสื่อผสมและข้อมูลเรียลไทม์สำเร็จได้อย่างง่ายดายตามวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบที่ต้องการ

 

ท่านสามารถเลือกการแสดงผลได้ทั้งในแบบยูนิคาสและมัลติคาส โดยในโหมดยูนิคาสทุกจอภาพในระบบจะแสดงผลเหมือนกัน ส่วนในโหมดมัลติคาสทุกจอภาพจะแสดงเนื้อหาแตกต่างกัน  เครื่องมือเรียนรู้ใช้งานได้ง่ายและเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบในปัจจุบันทั้งด้านฟังก์ชั่นงานและด้านราคา

ในปัจจุบันมีการใช้งานสื่อป้ายสาธารณะอยู่ในทุกสถานที่ทั่วโลก หัวใจของบริการสื่อป้ายอิเลคทรอนิกส์จะต้องเป็นโซลูชั่นที่สามารถให้ข้อมูลที่ทันสมัยได้ตามความต้องการขององค์กรที่ใช้งาน ได้แก่ 

image002

Monster_Display3องค์ประกอบระบบซอฟแวร์ 

ระบบซอฟแวร์ควบคุมประกอบด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่


MD-IVSS Designer

image012

การออกแบบหน้าจอภาพแสดงผลทำได้โดยง่ายด้วยโปรแกรมออกแบบ MD-IVSS Designer   สามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ สื่อวิดีโอ สื่อเสียง สื่อมัลติมีเดีย หน้าเว็บเพจ  รายการสดทีวี  กล้องวงจรปิด  หรือเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล และเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆ  ด้วยปุ่มเครื่องมือของโปรแกรมสามารถตั้งค่าแสดงผลข้อมูลเรียลไทม์จากหลายแหล่ง สามารถเชื่อมกับตาราง Excel ฐานข้อมูล Access และฐานข้อมูล SQL นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรม ระบบอุปกรณ์และเครือข่ายภายนอก ได้แก่ สไลด์เพาเวอร์พ้อยต์  ภาพแฟรซเคลื่อนไหว วิดีโอหนัง MPEG ช่องสัญญาณเสียง ช่องสัญญาณทีวี และเครื่องมือต่างๆ   ผู้ใช้สามารถปรับขนาดความละเอียดจากปุ่มฮ็อตคีย์ เช่น 800x600 เป็น 768 เป็น 1024 หรือ 768 เป็น 1288 ใช้งานง่าย และเรียนรู้ได้รวดเร็ว ผู้ใช้สามารถจัดจอภาพแสดงผลตามที่ต้องการเหมือนกับที่เห็นในจอภาพโปรแกรมออกแบบ
 

MD-IVSS Manager/Scheduler

โปรแกรมจัดการ สามารถบริหารจัดการตารางเวลาการแสดงผลให้เฉพาะแต่ละจอภาพ หรือจัดเป็นกลุ่มจอภาพ โปรแกรมสามารถควบคุมการทำงานของทั้งระบบได้จากระยะไกล โดยสามารถสั่งการทำงานได้เองโดยอัตโนมัติผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

image014M

image016N

MD-IVSS Viewer

โปรแกรมแสดงผลทำหน้าที่ควบคุมการแสดงภาพสไลด์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรมออกแบบและดูแลการเชื่อมต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์แม่  สามารถเลือกโหมดการควบคุมการแสดงผลได้ออกเป็นโหมดปกติสำหรับแสดงผลจอภาพทีวี แอลซีดีหรือพลาสมา และโหมดการทำงานสำหรับเครื่อง Kiosk   ในโหมดเครื่อง Kiosk เป็นการแสดงผลแบบโต้ตอบสองทาง ผู้ใช้สามารถกดปุ่มเลือก  และโต้ตอบกับเครื่องทางจอภาพแบบสัมผัสได้   โปรแกรมแสดงผลสามารถปรับปรุงตรวจสอบความทันสมัยของข้อมูลและติดตั้งซอฟแวร์อัตโนมัติโดยไม่ต้อง สั่งการควบคุมเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการควบคุมจอภาพจำนวนมากที่อยู่ในต่างสถานที่

image018m

image020m

คุณสมบัติเด่นของมอนสเตอร์ดิสเพลย์ 

image021

ตัวอย่างการติดตั้งระบบซอฟแวร์ 

สำหรับตัวอย่างการควบคุมจอภาพของโปรแกรมจัดการ (MD-IVSS Manager /Schedule) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมกลุ่มเครื่องพีซีลูกข่ายที่ใช้แสดงผลจำเป็นที่จะต้องกำหนดไอพีแอดเดรสแบบถาวรประจำเครื่องเซิฟเวอร์แม่และเครื่องพีซีลูกข่าย รองรับโปรโตคอลที่ใช้เป็น TCP/IP

image023m

ดังแสดงในภาพด้านบน งานส่วนการออกแบบและกำหนดตารางเวลาการทำงานจะดำเนินการที่เครื่องพีซีเซิฟเวอร์  ทั้งนี้แฟ้มข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอคลิป ข้อความ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งออกไปโดยอัตโนมัติผ่านเครือข่าย LAN เพื่อนำเก็บบันทึกลงในไดเร็กทอรี่บนฮาร์ดดิสของเครื่องพีซีลูกข่าย  โปรแกรมแสดงผลในเครื่องพีซีลูกข่ายจะเริ่มทำงานในทันทีที่การส่งของข้อมูลสิ้นสุด

image024m

เช่นเดียวกับการใช้งานผ่านเครือข่าย LAN การบริหารระบบผ่านเครือข่าย VPN หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เครื่องเซิฟเวอร์แม่ข่ายจะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีลูกข่ายผ่านระบบเครือข่าย VPN หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตหลายเครือข่าย  แฟ้มข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งต่อผ่านเครือข่ายเหล่านี้ไปยังเครื่องพีซีลูกข่าย  โปรแกรมแสดงผลในเครื่องพีซีลูกข่ายจะเริ่มทำงานในทันทีที่การรับข้อมูลสิ้นสุด

หมายเหตุ: ไม่ว่าจะใช้งานบนระบบ LAN, WAN หรืออินเทอร์เน็ต เครื่องเซิฟเวอร์แม่ข่ายจะสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องพีซีลูกข่ายได้แก่ เชิฟเวอร์สามารถสั่งให้เครื่องลูกข่ายเรียกแสดงชุดเท็มเพล็ตที่กำหนดไว้ได้ตามต้องการจากระยะไกล ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการสั่งการให้เครื่องลูกข่ายขึ้นข้อความแจ้งเหตุด่วน ข้อความกล่าวต้อนรับบุคคล ถ่ายทอดสดสัญญาณภาพ และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ด้วยรูปแบบหน้าที่กำหนดได้อย่างง่ายดายในเวลาที่ต้องการ สำหรับการส่งผ่านข้อมูลไปยังเครื่องพีซีลูกข่าย ซึ่งบางครั้งอาจมีขนาดใหญ่เป็น 100 เม็กกะไบท์เวลาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพความเร็วและคุณภาพของบรอดแบรนด์

ขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณชัยรัตน์ เกียรติวรคุณ Tel: 086 078 6363 email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน